Resultaatgericht of inspanningsgericht schoonmaken.

Bij het vastleggen van afspraken voor schoonmaakwerkzaamheden staat u voor de keuze tussen resultaatgericht schoonmaken en inspanningsgericht schoonmaken. We leggen hier het verschil uit, zodat u alvast weet wat u te kiezen hebt en u vragen kunt stellen aan ons om tot een goede keuze te komen.

Inspanningsgericht schoonmaken: alles ligt vast

Inspanningsgericht schoonmaken houdt in dat er afspraken zijn over wat er precies wordt schoongemaakt en wanneer. We leggen daarmee dus vast welke inspanning er verricht wordt. Dit leggen we vast in het werkprogramma dat de schoonmaker gebruikt als een dagelijks draaiboek. 

Bij inspanningsgericht schoonmaken wordt alles volgens afspraak schoongemaakt, ongeacht of het nodig is of niet. Zijn ruimtes of spullen niet gebruikt, worden ze wel schoongemaakt, omdat dat zo is afgesproken.

Bij resultaatgericht schoonmaken wordt het dagelijks gebruikte sanitair altijd grondig gereinigd.Voordeel hiervan is dat alles tot in detail te controleren is, nadeel is dat er dus tijd gestoken wordt in mogelijk overbodige schoonmaak.

Resultaatgericht schoonmaken: focus op wat echt nodig is

Bij resultaatgericht schoonmaken wordt schoongemaakt wat echt schoongemaakt moet worden. Ruimtes die dagelijks gebruikt worden, bureaus waar achter gewerkt is, juist daar zie je echt resultaat na de schoonmaak. Dit levert een hoger schoonmaakniveau op en soms ook een kostenbesparing.

Voordeel van resultaatgericht schoonmaken is dat de schoonmaker alleen tijd steekt in wat er echt schoongemaakt moet worden.Nadeel is dat er discussie kan ontstaan over wat er wel of niet schoongemaakt moet worden. We maken daarom duidelijke afspraken om discussie te voorkomen.

Afspraken voor de kwaliteit van resultaatgericht schoonmaken

Kiest u voor resultaatgericht schoonmaken dan spreken we van tevoren een niveau af hoe schoon het voor u moet zijn. We leggen de werkdagen en werktijden vast en Uwschoonmaker zorgt dat uw pand schoon is. Wat daar dagelijks voor nodig is, is naar eigen inzicht en ervaring en dat van onze medewerkers op de werkvloer.

Resultaatgerichte schoonmaak kan alleen wanneer er mensen in dienst zijn die weten wat ze doen. Al onze schoonmakers worden vaktechnisch opgeleid. Ze werken met de nieuwste materialen die veilig en milieubewust zijn. Op deze manier en met de periodieke keuring van de technische apparatuur, zorgen wij ervoor dat ons personeel efficiënt kan schoonmaken, wat een optimaal resultaat oplevert.